Disclaimer

Gerritvanderlinde.nl streeft naar een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Desondanks kunnen er onjuistheden in de gegevens voorkomen. Gerritvanderlinde.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Gerritvanderlinde.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden als er sprake is van storingen, onderbrekingen van, fouten in of vertraging in het verstrekken van informatie.

Gerritvanderlinde.nl kan niet garanderen dat e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

De sites van derden waarnaar op deze site hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door ons gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van de gelinkte websites.

Niets van deze site mag worden gekopieerd zonder toestemming van Gerritvanderlinde.nl . Voor vragen of contact over deze site mailt u naar: gerritvanderlinde AT caiway.nl